×

§. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin regulują kwestie dotyczące korzystania z serwisu PES-ONLINE.PL, świadczącego usługi polegające na udostępnieniu szkolenia za pośrednictwem sieci Internet.

§. 2 Najważniejsze terminy używane w regulaminie.

 

SERWIS – udostępniona przez PES-ONLINE strona internetowa, która ma na celu  udostępnianie uczestnikom szkoleń w postaci plików elektronicznych

GRUPA – zbiór UCZESTNIKÓW  szkoleń logujących  się do SERWISU pod adresem             „subdomena.pes-online.pl” lub innym adresem wybranym przez  MANAGERA GRUPY.

MANAGER – osoba zarządzającą GRUPĄ  decydująca o  treści szkoleń oraz o sposobie rejestracji UCZESTNIKÓW.

UCZESTNIK – osoba zarejestrowana w serwisie

KONTO UCZESTNIKA – miejsce dostępne dla UCZESTNIKA po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. dostęp do szkoleń adresowanych do UCZESTNIKA, zmianę i poprawianie danych osobowych.

REJESTRACJA – wybrana przez MANAGERA  sposób aktywacji konta UCZESTNIKA :

 • OTWARTY – każdy może zostać UCZESTNIKIEM SZKLEŃ  w danej GRUPIE

 • OGRANICZONY - KONTO UCZESTNIKA zostaje aktywowane przez MANAGERA po akceptacji w systemie lub po użyciu jednorazowego kodu startowego otrzymanego   od MANAGERA ( istnieje możliwość korzystania z obu ograniczeń jednocześnie

ANONIMIZACJA KONTA - proces uniemożliwiający ustalenie  tożsamości UCZESTNIKA

§. 3 Wymogi dotyczące komputera / przeglądarki​

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu      Użytkownik powinien posiadać:
 2. dostęp do internetu poprzez przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 9.0 lub najnowsze wersje Mozilla Firefox, Opera w wersji nie starszej niż 2, Chrome (wszystkie wersje)

 3. Włączoną obsługę Java Script,

 4. Aktywny adres e-mail

2.  Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce prywatności. Wyłączenie obsługi plików cookis może utrudniać lub nawet uniemożliwiać korzystanie z serwisu.

§. 4 Zasady zakładania / kasowania kont

 1. Konto uczestnika zakładane jest dobrowolnie.
 2. Uczestnik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, imienia, nazwiska oraz ustawienie hasła.
 3. W trakcie rejestracji należy podać adres miejsca pracy
 4. Podanie numeru telefonu jest nie obowiązkowe,​
 5. W trakcie rejestracji mogą zostać pobrane dodatkowe informację,
 6. Uczestnik musi potwierdzić swoją tożsamość poprzez otwarcie linku aktywacyjnego przesłanego na adres e-mail wskazany w procesie rejestracji.
 7. Anonimizacja konta Uczestnika może nastąpić poprzez:
  1. dobrowolne usunięcie konta przez uczestnika,

  2. usunięcie konta przez Administratora serwisu na prośbę uczestnika

 

 1. Całkowite usunięcie danych uczestnika może nastąpić po upłynięciu 180 dni od zakończenia aktywności w danej Grupie

§. 5  Zasady blokowania dostępu do serwisu (nieudane logowania)

 1. W trosce o bezpieczeństwo, po pięciu nieudanych próbach logowania do Serwisu system blokuje możliwość zalogowania się z danego adresu IP na okres 15 minut.

 

§. 6  Funkcje serwisu

Serwis udostępnia Uczestnikom następujące funkcje:

 1. dostęp do materiałów edukacyjnych w postaci: filmów, zdjęć, prezentacji multimedialnych, dokumentów PDF,

 2. multimedialne testy sprawdzające stopień opanowania materiału szkoleniowego,

 3. programy lojalnościowe z możliwością zdobywania punktów i wygrywania nagród.

§. 7 Sposób zgłaszania reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje Uczestnik może składać drogą mailową na adres: office@pes-online.pl

§. 8 Ochrona treści umieszczonych w serwisie

 1. Wszelkie materiały edukacyjne zamieszczone w Serwisie są objęte prawami autorskimi i nie mogą być publikowane, udostępniane lub rozprzestrzeniane poza Serwisem bez zgody autorów.

§. 9 Dopuszczalne przerwy w dostępie do serwisu

 1. Wszelkie prace serwisowe związane z konserwacją lub poprawą funkcjonalności Serwisu odbywają się w godzinach nocnych (od 23:00 do 6:00).

 2. Wszelkie awarie będą usuwane najszybciej jak jest to możliwe.

×

 

PES-ONLINE 

ul. Magnoliowa 1

62-052 Komorniki

e-mail: office@pes-online.pl

×

1. Informacje ogólne.

1. Operatorem Serwisu www.pes-online.pl jest PES-ONLINE Dariusz Dziekan ul. Magnoliowa 1. Komorniki 62-052.

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a. Poprzez informacje dobrowolnie wprowadzone w formularzu rejestracyjnym lub formularzach konfiguracyjnych w panelu użytkownika.

b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczka").

2. Informacje w formularzach.

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji serwisu.

3. Informacja o plikach cookies.

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności firmy, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach.

4. Logi serwera.

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. Daty logowania się do systemu..

b. Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych.

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z serwisu.

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a. Internet Explorer

b. Chrome

c. Safari

d. Firefox

e. Opera

f. Android

g. Safari (iOS)

h. Windows Phone

 

×

Regulamin - PAP-KURSY

 1. Kurs „Parlament Europejski bez tajemnic”, składający się z 10 oddzielnych lekcji w formie szkoleń e-learningowych jest częścią projektu „EuroPAP News”. Projekt jest realizowany przez Polską Agencję Prasową S.A i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. 
 2. Organizatorem kursu jest Polska Agencja Prasowa S.A.
 3. Kurs jest bezpłatny dla uczestników i jest dostępny pod adresem https://europapnews.pes-online.pl/ do 30.09.2022r.
 4. Kurs składa się z dziesięciu lekcji. Częścią każdej z lekcji jest test sprawdzający. Po pomyślnym ukończeniu wszystkich lekcji uczestnik otrzyma certyfikat.
 5. Warunkiem otrzymania certyfikatu potwierdzającego ukończenie 10 lekcji jest uzyskanie pozytywnego wyniku testu sprawdzającego z każdej lekcji. Pozytywny wynik pojedynczego testu oznacza, że uczestnik odpowiedział na co najmniej 30% pytań poprawnie.  Do każdego testu można podejść maksymalnie 5 razy.
 6. Certyfikat zostanie wysłany na adres email podany w trakcie rejestracji.
 7. Certyfikat będzie wysłany po zakończeniu kursu.
 8. Ukończenie wszystkich dziesięciu lekcji będzie oznaczać, że uczestnik otrzyma jeden certyfikatów.
 9.  Szczegółowych informacji nt. kursu udziela Małgorzata Kalinowska; e:mail: m.kalinowska@pap.pl; tel. (022) 509 2930; kom. 601 318 014

 

Rejestracja Dane podstawowe

* - pole jest obowiązkowe (field is required)

Kontynuuj Next

Rejestracja Dane dodatkowe

* - pole jest obowiązkowe (field is required)

Wstecz Prev
Kontynuuj Next

Rejestracja


Wstecz Prev
Kontynuuj Next

Rejestracja Akceptacja warunków współpracy

* - pole jest obowiązkowe (field is required)

Wstecz Prev
Zakończ Finish